-

A

+

Ścieżka edukacji ekologicznej

25 maj

Nasze obiekty otwarte są na gości z zewnątrz. Grupy zorganizowane z przedszkoli, szkół, uczelni, klubów seniora mogą zapoznać się z informacjami:

  • Jak wyglądała historia wodociągów i kanalizacji naszego miasta.
  • Skąd bierze się woda w naszych kranach.
  • Dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci i w jaki sposób dochodzi do oczyszczania ścieków.

Rozwój ścieżki edukacji ekologicznej zakłada wyeksponowanie cennych eksponatów historii techniki, modeli pokazujących pracę i budowę urządzeń oraz tablic informacyjnych.