-

A

+

Szukasz wsparcia, masz ciekawy pomysł ? Skontaktuj się z nami.

„Jeśli działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej, radzie rodziców, klubie sportowym lub w innej formie zaangażowania społecznego i uważasz, iż podejmowane działania mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, pomagają w jej rozwoju, przyczyniają się do rozwiązania ważnych społecznych problemów, promują nasze miasto to możesz ubiegać się o uzyskanie darowizny. Przedsiębiorstwo wspiera działania realizowane lokalnie, z szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Miasto Działdowo.

Wszystkie skierowane do Przedsiębiorstwa prośby o wsparcie w formie darowizny są analizowane. Przedsiębiorstwo nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze politycznym, służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne, tematycznie nawiązujące do alkoholu, uzależnień. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi podmiotami kierującymi wnioski o wsparcie w formie darowizny.

Prośby prosimy kierować pisemnie lub mailowo na adres: sekretaria@pgkim.com.pl