-

A

+

Cmentarz Komunalny przy ul. Leśnej użytkowany jest przez Spółkę w oparciu o umowę dzierżawy, zawartą z Gminą Miasto Działdowo.

Do podstawowych obowiązków Przedsiębiorstwa jako należy w szczególności:

  • bieżące administrowanie cmentarzem, w tym: gospodarowanie miejscami grzebalnymi, uzgadnianie miejsc, terminów i warunków pochówku, udostępnianie cmentarza innym podmiotom,
  • prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
  • uzgadnianie projektów i wydawanie zezwoleń na budowę grobów murowanych i nagrobków,
  • zapewnienie na jego terenie ładu i porządku, a także bieżące utrzymanie,
  • konserwacja oraz naprawy wszelkich urządzeń oraz instalacji.

Źródłem finansowania powierzonych obowiązków w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym są opłaty za miejsca grzebalne, uchwalane przez Radę Miasta Działdowo.

Kontakt

Adres siedziby (korespondencyjny)

ul. Gen. Hallera 32
13-200 Działdowo

Adres Cmentarza Komunalnego

ul. Leśna
13-200 Działdowo

Biuro Obsługi Klienta

23 697 25 60

sekretaria@pgkim.com.pl