-

A

+

Oczyszczalnia Ścieków

Działalność Zakładu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków obejmuje prawidłową eksploatację urządzeń, polegającą na utrzymaniu ich sprawności i zachowaniu właściwego poziomu oczyszczania ścieków oraz modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnych.

Zakład Oczyszczania Ścieków mieści się przy ul. Księżodworska 93. Budowa oczyszczalni rozpoczęła się w 1995 roku, a końcowego przekazania oczyszczalni dokonano w listopadzie 1997. Odbiór ścieków i doprowadzenie ich do miejsca oczyszczania odbywa się przy pomocy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej współpracującej z pięcioma przepompowniami ścieków na końcowych odcinkach sieci.

Zakład oferuje usługi w następującym zakresie:

  • wywóz nieczystości płynnych,
  • odbiór ścieków,
  • zrzut nieczystości płynnych

W celu przygotowania oferty prosimy o kierowanie zapytań mailowo na adres: sekretaria@pgkim.com.pl

Kontakt

Adres siedziby (korespondencyjny)

ul. Gen. Hallera 32
13-200 Działdowo

Adres Zakładu Oczyszczania Ścieków

ul. Księżodworska 93
13-200 Działdowo

23 697 27 06

Biuro obsługi klienta

23 697 25 60

sekretaria@pgkim.com.pl

Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków:

p. Magdalena Kamińska