-

A

+

Siedziba Przedsiębiorstwa wraz z bazą magazynowo – transportową

Zakład Obsługi Nieruchomości

W ramach zadań stojących przez Spółką znajdują się zadania związane w odbiorem odpadów, zarządzaniem nieruchomościami, całorocznym utrzymaniem terenów zewnętrznych.

Za zadania z tym związane odpowiedzialne są sekcje:

 • Sekcja Oczyszczania Miasta,
 • Sekcja Obsługi Wspólnot i Mienia Komunalnego.

Zakład Obsługi Nieruchomości pełni opiekę nad bazą magazynowo – transportową zlokalizowaną przy siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul Hallera 32.

Zakład dysponuje rozbudowaną flotą samochodów i urządzeń specjalistycznych m.in.:

 • Śmieciarkami, hakowcami.
 • Podnośnikiem teleskopowym Manitou.
 • Ciągnikami i samochodami.
 • Pługami i zamiatarkami.
 • Kosiarkami.

Zakład oferuje usługi w następującym zakresie:

 • Wywóz odpadów, wywóz gruzu, wywóz odpadów poremontowych, w tym w workach typu „big bag” oraz najem kontenerów na odpady (1100, KP7).
 • sprzedaż nowych pojemników na odpady (110, 1100).
 • Budowa wiat śmietnikowych.
 • Wycinka, podcinanie drzew.
 • Utrzymanie terenów zewnętrznych i zieleni (obiekty handlowe, zakłady produkcyjne, wspólnoty mieszkaniowe).
 • Utrzymanie zimowe terenów zewnętrznych.

W celu przygotowania oferty prosimy o kierowanie zapytań mailowo na adres: sekretaria@pgkim.com.pl

Kontakt

adres siedziby (korespondencyjny)

ul. Gen. Hallera 32
13-200 Działdowo

Biuro Obsługi Klienta

23 697 25 60

sekretaria@pgkim.com.pl

Koordynator Sekcji Oczyszczania Miasta:

p. Paweł Demski