-

A

+

Stacja uzdatniania wody

Do głównych zadań stojących przez Spółką jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Za zadania, z tym związane odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który zajmuje się też eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. W obszarze działalności tego zakładu pozostają również opieka nad obiektem Stacji Uzdatniania Wody oraz odczyty wodomierzowe.

Stacja Uzdatniania Wody w Działdowie zlokalizowana jest przy ul. Hallera 35. Wybudowany w latach 1993-1994 roku obiekt stanowi serce systemu dystrybucji wody z ujęcia w Działdowie. Ujęcie zasilane jest z 8 studni głębinowych o głębokości od 40 do 160 metrów.

Sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę:

  • 70 km sieci wodociągowej.
  • Około 3150 przyłączy wodociągowych do budynków.
  • Czynne punkty wodomierzowe 3380 szt.

Sieci wodociągowe wybudowane są z żeliwa, PVC, PE, azbestowo-cementowych  w średnicach 90 mm – 500 mm

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Spółkę:

  • 60 km sieci ogólnospławnej
  • 6 przepompowni ścieków.

Zakład oferuje usługi w następującym zakresie:

  • wymiana, plombowanie wodomierzy,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wynajem koparki, koparko-ładowarki,
  • usługi wozem specjalistycznym WUKO (udrażnianie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej).

W celu przygotowania oferty prosimy o kierowanie zapytań mailowo na adres: sekretariat@pgkim.com.pl

Kontakt

Adres siedziby (korespondencyjny)

ul. Gen. Hallera 32
13-200 Działdowo

Adres Stacji Uzdatniania Wody

ul. Gen. Hallera 35
13-200 Działdowo

23 697 35 17

Biuro obsługi klienta

23 697 25 60

sekretaria@pgkim.com.pl

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

p. Adam Karpiński