-

A

+

Codzienne funkcjonowanie społeczności takich jak miasta nie byłoby możliwe gdyby nie sprawnie działające firmy z branży użyteczności publicznej (utilities industry). Wśród nich od dziesiątek lat znaczącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa komunalne, będące własnością samorządów, wspierające lokalną społeczność w codziennym funkcjonowaniu, dające poczucie bezpieczeństwa i niezawodności w tak newralgicznych aspektach naszego codziennego funkcjonowania jak: dostawy wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, odbiór odpadów, zarządzanie nieruchomościami czy dbanie o czystość przestrzeni publicznych.

Pomimo, iż zwykle nie zastanawiamy się nad złożonością tych procesów i nie dostrzegamy jak często się stykamy z serwisem firm nas obsługujących, rośnie świadomość co do tego jak duży wpływ na jakość naszego codziennego życia i komfort oraz stan środowiska naturalnego mają sprawnie zarządzane i rozwijające się firmy komunalne.

Na terenie Działdowa od dziesiątek lat wyzwaniom związanymi ze służbą lokalnej społeczności sprostać stara się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie. Od roku 1994 Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałami należącymi w 100% do Gminy Miasto Działdowo.

Charakter Przedsiębiorstwa jest wielobranżowy, firma od lat z sukcesami zarządza infrastrukturą i realizuje usługi komunalne. Dzięki ambitnym i zaangażowanym pracownikom z sukcesem łączy tradycję, pasję do pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań i dobrą atmosferę. Realizując nowe inwestycje i stale się rozwijając wypełnia swoją misję. Nieustannie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku i dopasowuje usługi do potrzeb mieszkańców.

  • Każdego dnia dostarcza średnio ponad 2.500 m3 smacznej i czystej wody mieszkańcom Działdowa i oczyszcza 3.000 m3 dopływających do oczyszczalni ścieków.
  • Każdego miesiąca odbiera ponad 450 ton odpadów.
  • W każdym roku obsługuje ponad 9.000 tysięcy mieszkańców, korzystających z obsługi w zarządzaniu nieruchomościami.

A to tylko kilka z liczb, które składają się na codzienny serwis pełniony dla Mieszkańców i Przedsiębiorców.