-

A

+

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. od lat stara się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, której służy i świadczy usługi.


Odpowiedzialność społeczna PGKiM Działdowo to zaangażowanie w zrównoważony rozwój, adekwatne do posiadanych zasobów partycypowanie w działaniach społecznych i środowiskowych. Staramy się podejmować działania mające na celu docenianie i wspieranie: kultury i historii, opieki zdrowotnej, edukacji, nauki i sportu, w szczególności w wymiarze lokalnym. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków tworzonej przez nas społeczności, w której działamy, dlatego pragniemy wspierać ich na różnych polach aktywności. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób dbamy o wizerunek naszego miasta i jego rozwój. Dokładamy również staranności aby nasze Przedsiębiorstwo było dobrym i bezpiecznym miejscem do pracy, a pracownicy mieli okazję do integracji i wzajemnego wsparcia. Przedsiębiorstwo jest również otwarte na umożliwienie odbywania bezpłatnej praktyki zawodowej uczniom szkół zawodowych, technicznych i studentom oraz staży organizowanych przez PUP.