-

A

+

Akcja sprzątanie lasu

20 maj

Akcja „Sprzątanie Lasu” to wydarzenie organizowane wspólnie przez PGKiM oraz partnerów publicznych i społecznych na terenie lasów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie naszego miasta Działdowa. Pierwsza edycja odbyła się w marcu 2022 roku. Pomimo starań wielu osób, las będący naturalną ostoją dla zwierząt oraz miejscem odpoczynku, aktywności fizycznej i spacerów dla mieszkańców jest regularnie zanieczyszczany przez nieodpowiedzialne osoby. Dbałość o nasze otoczenie ma wyrazić nasz sprzeciw wobec wywożenia odpadów do lasu i uświadomić, iż las jest naszym wspólnym dobrem.

Do głównych celów kampanii należy:

  • Popularyzacja i ugruntowywanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców.
  • Wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane dbanie o estetykę terenów zielonych, w szczególności lasów, poprzez zbieranie i usuwanie odpadów z ich terenu.

Akcja ma charakter stały a jej uzupełnieniem jest zbiórka odpadów: zużytych opon i zakrętek.