Aktualiazcja – Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie ogłasza „Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków” na okres od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2018 r. przyjęte Uchwałą Rady Miasta Działdowo

Nr XXVI/235/17  z dnia 30 marca 2017 r.

Leave a reply