Informacje - wyniki:

  • 24 WRZEśNIA 2014
  • 0

  WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA 2014

  Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie przy ul.Hallera 32 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. Składana oferta winna zawierać: –          cenę netto i brutto za usługę, –          termin realizacji usługi, –          dokumenty poświadczające uprawnienia oferenta do wykonania usługi. Oferty prosimy składać w

  • 11 SIERPNIA 2014
  • 0

  POZYSKANIE INFORMACJI CENOWEJ STACJA ZLEWNA OŚ

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej na dostawę wraz z uruchomieniem kompletnej stacji zlewnej bez kontenera, która będzie zainstalowana w przepompowni na Oczyszczalnia Ścieków w Działdowie.

  • 11 LIPCA 2014
  • 0

  AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – POZYSKANIE CENOWE

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej na dostawę wraz z montażem i rozruchem kompletnego agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie.

  • 20 MARCA 2014
  • 0

  P.PGKiM – 2-14 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO ŚMIECIARKI (II-gi przetarg)

Aktualności działu: