Przetarg nieograniczony na zbycie podnośnika koszowego

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie,
ul. Hallera 32 ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie:

1) Podnośnik koszowy do prac konserwacyjno – montażowych
tj. podest ruchomy o konstrukcji łamanej doczepiany marki UP-Right TL49,
Nr fabryczny/ rok bud: 1551/2002, nr ewidencyjny 3718000459
Dane techniczne: max. wys. robocza 17m, max. wysokość platformy 15m,
max. wysięg boczny 8,5m, udźwig 0,270t., zasilanie akumulatorowe, masa całkowita 1900kg,
Cena wywoławcza/ minimalna: 38.000,00zł netto + 23%VAT, wadium 4.000,00zł.
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie do zapoznania się z przedmiotem zbycia.
Formularz ofertowy i specyfikacja, dostępne w siedzibie zamawiającego
i na stronie internetowej www.pgkim.com.pl

Adres zamawiającego i miejsce składania ofert:
nazwa zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie
miejscowość: Działdowo kod: 13-200
ulica: Gen. J. Hallera numer domu: 32
do dnia: 29.12.2015 rok, do godziny: 10°°.

Leave a reply