PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIWA DLA PGKIM SP. Z O. O. W DZIAŁDOWIE P.Tr-01/16

Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Działdowie
ul. Gen. Hallera 32, 13-200 Działdowo
tel. (0-23) 697-25-60 fax. (0-23) 697-50-29
ogłasza I – wszy przetarg w formie zapytania o cenę poniżej kwot określonych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:
DOSTAWĘ PALIWA DLA
PGKIM SP. Z O. O. W DZIAŁDOWIE
P.Tr-01/16

Leave a reply