POZYSKANIE INFORMACJI CENOWEJ STACJA ZLEWNA OŚ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej na dostawę wraz z uruchomieniem
kompletnej stacji zlewnej bez kontenera, która będzie zainstalowana w przepompowni
na Oczyszczalnia Ścieków w Działdowie.

Leave a reply