P.OŚ-3-16 Dostawa wirówki na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Działdowie

DOSTAWA WIRÓWKI NA POTRZEBY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIAŁDOWIE
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W DZIAŁDOWIE”

Leave a reply