Komunikat dotyczący wstępnych badań wody

Znane już są wstępne wyniki badań 13 próbek wody z sieci wodociągu publicznego w Działdowie pobranych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Działdowie w dniu 22.08.2017 r. Na podstawie wstępnie otrzymanych wyników badań jakości wody pod względem mikrobiologicznym NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI BAKTERII grupy coli, Escherichia coli oraz bakterii Clostridium perfringens w żadnej z badanych próbek.
Jutro będą znane wyniki badań na obecność paciorkowca. W piątek poznamy ostateczne wyniki badań.
Miejsca pobrania próbek:
1) SUW Działdowo,
2) Przedszkole nr 5,
3) Przedszkole nr 1,
4) „Caritas”
5) budynek mieszkalny przy ul. Księżodworskiej
6) oczyszczalnia ścieków,
7) Księży Dwór,
8) Komorniki,
9) Wysoka,
10) Rudolfowo,
11) Pierławki
12) Malinowo
13) studnia wodomierzowa Wysoka – Księży Dwór.

Leave a reply