Harmonogramy odbioru odpadów

Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Miasta Działdowo o terminach
odbioru poszczególnych odpadów. Uprzejmie prosimy o segregowanie odpadów i umieszczanie ich w workach na papier,
plastik, szkło oraz bioodpady. Odpady zmieszane oraz popiół należy gromadzić w oddzielnych standardowych pojemnikach.
Worki oraz pojemniki należy wystawiać przed posesją do godziny 7:00.

pozostałe szczegóły w załączonych harmonogramach

 

Andrzej Menderski

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta

Leave a reply