-

A

+

Instalacja fotowoltaiczna 50kW

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie (projektowany czas życia systemu 20-25 lat).
Elementy składowe każdej z instalacji:
– moduł monokrystaliczny, 100 szt., każdy o mocy minimalnej 495W,
– inwerter, 1 szt. 50kW,
– konstrukcja gruntowa, 4 kpl., wolno stojąca, dwupodporowa, każda pod 25PV.
Przewidywana produktywność instalacji 44 MWh.

Oczyszczalnia Ścieków w Działdowie.

Dofinansowanie – 10 933,03 zł

Pożyczka – 98 397,22 zł

Stacja Uzdatniania Wody w Działdowie

Pożyczka – 98 397,22 zł