-

A

+

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Pozyskania cenowego.

25 sty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, zgodnie z Regulaminem wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane w PGKiM Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z możliwością przedstawienia informacji cenowej na dostawę elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych dokumentach oraz na BIP www.bip.pgkim.com.pl

 

OFERTA Pozyskanie informacji cenowej elemennty instalacji

Pozyskanie informacji cenowej

Wyjaśnienia Pozyskanie_02.02.2023

Informacja o ofertach

Wybór oferty