-

A

+

PGKiM inwestuje mądrze w innowacyjne rozwiązania i niezawodny sprzęt

19 wrz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ostatni piątek 16 września podsumowało stopień realizacji tegorocznych inwestycji. Nie zabrakło nowości, które będą udogodnieniem dla klientów Przedsiębiorstwa, choćby takich jak wprowadzenie płatności on-line. W czasie spotkania oddano również do użytku Ścieżkę Edukacji Ekologicznej, jej pierwsza część poświęcona jest historii działdowskich wodociągów.  

Jak podkreślił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sławomir Pszenny tegoroczne inwestycje zostaną wykonane zgodnie z założonymi harmonogramami. Co więcej dzięki systematycznemu inwestowaniu w sprzęt dla poszczególnych Zakładów, zdecydowana większość prac zostanie wykonana bez udziału firm zewnętrznych, co przynosi wymierne oszczędności. Dodatkowo Zakłady Przedsiębiorstwa zaczynają generować  dodatkowe przychody realizując coraz więcej zleceń zewnętrznych.

– Myślę, że zaprezentowane dziś inwestycje są ważne i służyć będą naszym mieszkańcom – stwierdził burmistrz Działdowa, Grzegorz Mrowiński – szczególnie e-BOK czyli podgląd on-line zużycia, dokumentów oraz płatności internetowe będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców. To zapewne rozwiązanie, z którego najczęściej korzystać będą mieszkańcy, ale jest również wiele inwestycji m.in. sieci wykonanych, a których nie widać, one także poprawiają standard obsługi mieszkańców, niezawodność dostawy usług i zapewniają rozwój Przedsiębiorstwa.

Już we wrześniu klienci PGKiM posiadający umowy na dostawy wody i odprowadzenie ścieków jako pierwsi otrzymają hasła i zyskają możliwość korzystania z e-BOK. To ułatwi podgląd faktur, odczytów licznika i pozwoli opłacić rachunki w coraz powszechniejszych płatnościach on-line. Jako pierwszy swoje konto na e-BOK uruchomił Pan Burmistrz Grzegorz Mrowiński.

PGKiM nie zapomina również o działaniach społecznych. Na prośbę Dyrektora Muzeum Pogranicza Pana Patryka Kozłowskiego Przedsiębiorstwo udzieliło pomocy w pozyskaniu XIX-wiecznej rzeźby św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Patronki miasta Działdowa. Kolejną ważną inicjatywą społeczną stało się otwarcie I części Ścieżki Edukacji Ekologicznej poświęconej historii wodociągów w naszym mieście. Jej punktem centralnym stała się rzeźba „Wieża Cieśnień w Działdowie. 1912r.” autorstwa rysownika, rzeźbiarza Tomasza Radziewicza.

– Cieszę się, iż udało się nawiązać współpracę z Panem Tomaszem Radziewiczem, którego prace są doceniane w Polsce i na świecie – podkreślał p. Sławomir Pszenny, prezes Przedsiębiorstwa – już dziś zapraszam szkoły, grupy zorganizowane jak i indywidualnych mieszkańców Działdowa do odwiedzenia tego miejsca, które zyskało odpowiednią wizualną i estetyczną oprawę, ale również opowiada historię naszego miasta poprzez zgromadzone eksponaty z terenu naszego miasta oraz za pomocą tej rzeźby, ukazującej jeden z najpiękniejszych budynków naszego miasta, od 110 lat wpisany na trwałe w panoramę Działdowa, który dawniej był własnością naszego Przedsiębiorstwa.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z nowym sprzętem, który pozwala PGKiM profesjonalnie zajmować się terenami zewnętrznymi. Jest to pojazd komunalny Egholm, który może pracować przez cały rok przy zamiataniu, koszeniu, odśnieżaniu.

W spotkaniu udział wzieli: artysta rzeźbiarz Tomasz Radziewicz, Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński, Przewodniczący Rady Miasta Romuald Remiszewski, Zastępca Burmistrza Andrzej Wiśniewski, Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Szymon Chachulski, Dyrektor Muzeum Pogranicza Patryk Kozłowski, Dyrektorzy Pionów, Kierownicy Zakładów oraz Pracownicy PGKiM Działdowo.