UWAGA – Sprostowanie do komunikatu z dnia 22.08.2017

Z uwagi na mylną interpretację napisu o treści „ Woda zdatna do picia po przegotowaniu” umieszczonego przy punktach czerpalnych wody pitnej, pragniemy wyjaśnić, że jest to wymóg Sanepidu.  Dotyczy on możliwości zanieczyszczenia  podczas czynności napełniania naczyń na otwartej przestrzeni oraz stanu naczyń do poboru wody, a nie jakości i przydatności do spożycia samej wody.

Leave a reply