PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBÓW I MIEJSC ZAREZERWOWANYCH

PGKiM Sp. z O.O. Działdowo ul. Hallera 32

PRZYPOMINA OSOBOM POSIADAJĄCYM GROBY SWOICH BLISKICH LUB MIEJSCA REZERWOWANE NA CMENTARZU KOMUNALNYM W DZIAŁDOWIE PRZY ULICY LEŚNEJ

 O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA STOSOWNYCH OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW I MIEJSC ZAREZERWOWANYCH.

Opłaty należy uiszczać w biurze administracji cmentarza komunalnego  w PGKiM Działdowo ul. Hallera 32, pokój nr 16 (na parterze)  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 ÷ 15:00                                                      telefon 697-26-99 wewnętrzny 329.

Równocześnie przypomina się, że termin ważności grobu zgodnie          z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych upływa po 20 latach od daty zgonu lub po upływie terminu przedłużenia ważności grobu.

Podstawa prawna (Dz. Ustaw 47/72 poz. 298 art. 7 pkt 2).

 

PO TYM TERMINIE ZARZĄDCY CMENTARZA PRZYSŁUGUJE PRAWO DO

LIKWIDACJI GROBU.

 

Aktualna wysokość opłat za przedłużenie ważności grobu wynosi;

 

346,00 zł na kolejne 20 lat – osoba dorosła

176,00 zł na kolejne 20 lat – dziecko do lat 6.

Leave a reply