• Kontakt z PGKiM Sp. z o.o.

Sekretariat
sekretariat@pgkim.com.pl
tel. 23 697-25-60

Biuro Obsługi Klienta
(23) 697 26 99

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (23) 697 35 17
Oczyszczalnia Ścieków (23) 697 27 06
Zakład Gospodarki Nieruchomościami – 608 013 413
Zakład Oczyszczania Miasta – 602 214 682

.
.
.
.

Dane adresowe

ul. Hallera 32
13-200 Działdowo
tel: (23) 697 25 60
fax: (23) 697 50 29