Wybór biegłego w sprawie badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie przy ul.Hallera 32 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Składana oferta winna zawierać: –          cenę netto i brutto za usługę, –          termin realizacji usługi, –          dokumenty poświadczające uprawnienia oferenta do wykonania usługi. Oferty prosimy składać w

Czytaj więcej