Harmonogramy odbioru odpadów

Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Miasta Działdowo o terminach odbioru poszczególnych odpadów. Uprzejmie prosimy o segregowanie odpadów i umieszczanie ich w workach na papier, plastik, szkło oraz bioodpady. Odpady zmieszane oraz popiół należy gromadzić w oddzielnych standardowych pojemnikach. Worki oraz pojemniki należy wystawiać przed posesją do godziny 7:00. pozostałe szczegóły w załączonych

Czytaj więcej