• 24 WRZEśNIA 2014
  • 0

  WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA 2014

  Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie przy ul.Hallera 32 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. Składana oferta winna zawierać: –          cenę netto i brutto za usługę, –          termin realizacji usługi, –          dokumenty poświadczające uprawnienia oferenta do wykonania usługi. Oferty prosimy składać w

  Czytaj więcej
  • 15 WRZEśNIA 2014
  • 0

  Przerwa w dostawie gazu WMN Wyszyńskiego 7

  Informujemy, że w dniu 19.09.2014r. powinna zostać wznowiona dostawa gazu w budynku Wyszyńskiego 7  

  Czytaj więcej